Vážení obchodní partneri,

na tomto mieste sme sa rohodli zverejniť našich dlhodobých dlžníkov a neplatičov.

Vzhľadom na pomerne rozsiahly problém a rôzne prepojenia vieme poskytnúť informácie všetkým, kto nás o to požiada. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu a zvážite spoluprácu s týmito subjektam.